Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

Εντοπισμός θέσης με ακρίβεια, ακόμη και εντός κτιρίων
Η Broadcom κατασκεύασε ένα νέο ολοκληρωμένο που προορίζεται για χρήση σε smartphones, το οποίο υπόσχεται απίστευτη ακρίβεια θέσης μόλις μερικών εκατοστών, εκτός αλλά και εντός κτιρίων, με τη συνδυαστική χρήση αισθητήρων.